Menu pro všechny

Pro výběr dalších článků si vyberte z menu .

MMS je zkratka pro Miracle Mineral Solution (Zázračný Minerální Roztok)

Jedná se o přesnou koncentraci Chloritanu Sodného (MMS), který je před použitím aktivován přesným množstvím 10% roztokem kyseliny citronové (Aktivátor)

Tento preparát byl během let výzkumu zdokonalen až do dnešní podoby. Představuje zatím nejsilnější a nejúčinnější zbraň proti všem známým nemocem, dostupnou široké veřejnosti. Během dvou let, kdy je MMS distribuováno z několika míst po celém světě, užilo či užívá tento zázračný minerální doplňěk stovky tisíc lidí se skvělými výsledky. Zařaďte se mezi ně. Poznáte sami, že ve své knize píši mnoho pravdivých a důležitých informací a že MMS je jedním z nejůžasnějším objevů, které kdy byly lidem představeny. Až zjistíte, že MMS je opravdu účinný, řekněte o tomto preparátu všem blízkým lidem a svým známým. Pomůžete tím rozšířit povědomí lidí o MMS.

Tímto článkem chci uvést zcela nový zázračný minerální doplněk. Měly by zaznít slavnostní fanfáry, protože je to jeden z nejdůležitějších léčivých přípravků, který kdy byl lidstvu představen. Bohužel, my objevitelé v protikladu k výzkumným organizacím na fanfáry nikdy nemáme peníze.

Kyselina chlorná je látka, kterou lidský imunitní systém používá k hubení patogenů všeho druhu. Když například zestárnou zabijácké buňky a začnou se obracet proti tělu, rozpozná imunitní systém tento problém a přejde k vyhlazení opotřebovaných buněk právě kyselinou chlornou. Je to přirozeným způso-bem produkovaná kyselina, protože si ji vytváří tělesný imunitní systém. Nevyrábí se v žádné chemické továrně.

V každém případě je mým dnešním záměrem popsat zázračný minerál číslo dvě. Nelze ho vůbec sro-vnávat s léky vyráběnými farmaceuty. Proč? MMS2 zabíjí patogeny a současně napomáhá léčení. Jak? Co se týče antibiotických vlastností, zabíjí MMS2 patogeny okamžitě - proražením otvoru do jejich bu-něčné membrány. Není jako antibiotika, jimž může trvat hodiny až týdny, než proniknou patogenům pod kůži, a pak pomalu likvidují jejich jádro nebo něco uvnitř - pokud se ovšem patogen mezitím proti nim nestal rezistentním. Při použití MMS2 však patogeny provázející onemocnění všeho druhu vůči kyselině chlorné nemohou vyvinout žádnou obranu. Tělo volilo dobře, když si vyvinulo schopnost vytvářet tuto kyselinu, vůči níž žádný patogen po celá staletí nikdy nezískal a nezíská rezistenci.

Co se to tedy mění na kyselinu chlornou, kterou pak tělo může využít? Ve skutečnosti se na tuto kyse-linu mění prostá chemikálie. Tělo ji pak může převzít a použít. Já osobněji užívám už 4 roky. Má klinika a tým v Mexiku ji používá už více než rok u tisíců lidí. Napřed jsem ji posílal především lidem s rakovi-nou prostaty, ale pak jsme MMS začali užívat na téměř všechny nemoci, včetně HIV. MMS (nyní nazý-vané MMS1) podávaný lidem s HIV sice odstraní jejich zdravotní problémy, ale v některých případech tělo samotného HIV nezbaví. Je to hodnotnější než všechna ostatní léčiva proti HIV, ale viry HIV vyhu-bí jen někdy.

Přistupme tedy k MMS2. Pokud je brán společně s MMS1, ukázala krevní zkouška už u hezkých pár případů výsledek HIV negativní (v podstatě to znamená vyléčení). Ve skutečnosti byly jako negativní zjištěny všechny případy přijímající MMSl a 2 (beze stop po HIV). Postup užívání při HIV vypadá takto: tři aktivované kapky MMSl každou hodinu nejméně 8x v průběhu dne, plus jedna kapsle velikosti nula MMS2, braná každé dvě hodiny po osm hodin denně - to všechno nepřetržitě po tři týdny. Pak se posílá krev k laboratornímu přezkoušení.

Abych nezapomněl důležitou podmínku - před spolknutím kapsle s MMS2 je potřebné vypít 2 sklenice vody a po něm vždy ještě jednu.

Pokud je MMS a MMS2 užíváno současně, máme úžasné výsledky i v případech rakoviny. Co se týče nové vlny chřipky, stačí použít stejný postup, samozřejmě MMS nebudete brát tři týdny, ale jen tak dlouho, než vám bude dobře. Někdo se uzdraví už po 8 hodinách, u jiného to může trvat i jeden nebo dva týdny. Jestliže se cítíte při užívání MMS2 hůř, je to proto, že nákaza je potlačována tak rychle, že se v těle hodně rychle vytváří mnoho toxického odpadu. Zpomalte. Kdybyste neměli MMS1, klidně užívejte jen MMS2. Užívejte jednu kapsli každou hodinu. Zvyšte si dávku, pokud můžete, a snižujte ji, když se budete cítit hůře. Můžete MMS užívat s libovolnými léky. Léky MMS2 nijak neovlivní a MMS2 neovli-vňuje léky.

MMSl a MMS2 jsou ale jen kapkami v moři. Jakkoli věřím, že MMSl společně s MMS2 vyléčí drti-vou většinu nemocí lidstva, věřím také v to, že budou nalezeny ještě stovky zázračných minerálů, které změní postupy v lékařství. A že v budoucnu už se nebudou vyrábět žádné drogy z jedovatých substancí, z nichž se sestávají všechny současné léky. MMSl a MMS2 se vůči tělu nechovají jako jedy a nijak ho nepoškozují.

Nebojte se chlornanu

Takže co je MMS2? Co se v těle chemicky mění na kyselinu chlornou? Podržte si klobouky. Je to mi-nerální látka používaná k očistě vody v bazénech - ne chlór - ale zvláštní složka používaná k "šokovému ošetření" bazénu zvaná CHLORNAN VÁPENATÝ.

Když se tato chemikálie dostane do styku s vodou v bazénu, okamžitě se změní na kyselinu chlornou. Není to totéž jako chlór ve vodě. Vůbec ne. Jiné chemikálie vyvíjejí ve vodě chlór, ne tak chlornan vápe-natý. Ten se mění na HOCl (chemický vzorec kyseliny chlorné). Je to sloučenina vodíku, kyslíku a chló-ru. Stejně tak kuchyňská sůl, která rovněž obsahuje chlór, ale reaguje úplně jinak než chlór. MMSl a MMS2 se vyrábějí ze dvou nejlevnějších minerálních substancí, které tu máme. MMSl umí během asi 10 hodin vyléčit malárii, nejhorší chorobu lidstva, za méně než 5 centů. MMS2 je na tom cenově stejně, ne-li levnější.

Můj přítel Bili Boynton, jenž mi pomohl s chemií u MMS1, mi už v roce 2003 rovněž navrhoval chlór pro bazény. A pak trocha prostého pátrání vynesla na světlo skutečnost, že to je kyselina chlorná.

Jeden přítel z Kanady se ve-mailu zmínil, že má známého s rakovinou prostaty. Ptal jsem se, proč ne-zkusí chlornan. Řekl, že se ho na to zeptá, a abychom to zkrátili, poslal jsem mu obálku s 50 gelovými kapslemi velikosti nula naplněnými chlornanem vápenatým z obchodu.

(Přípravky prodávané v těchto obchodech obsahují okolo 45 až 85 % chlornanu vápenatého. Většinou je to okolo 75 %. Použil jsem s úspěchem všechny koncentrace; 45 %, 55 %, 65 %, 75-80 %. Přimíchány jsou vždy i jiné chemikálie, ale nejsou toxické, protože všechny jsou navrženy pro použití v plaveckých bazénech a většina z nich se používá v potravinářství. Navíc berete vždy jen maličké množ-ství bílého prášku v kapsli třídy nula, takže do sebe nikdy nedostanete více než doporučenou denní dáv-ku kterékoli z doprovodných chemikálií.)

Muž v Kanadě využíval všech 50 kapslí asi ve 4 dnech, a pak mi zavolal a říkal, že se už cítí mnohem lépe, ale potřeboval by toho více, protože ještě není zdráv. Poslal jsem mu tedy ještě 50 kapslí, a nako-nec volal, že se mu rakovina prostaty úplně vytratila, že je zdráv.

Teď tady tedy máte MMS2. Je efektivní a velice účinný k hojení poranění a dalších problémů např. s pletí. Pomáhá MMSl zlikvidovat většinu všech takzvaně nevyléčitelných chorob a může být stejně dobrý jako MMS1. Hubí patogeny a bakterie na poraněních, aniž by dále poškozoval naru-šenou tkáň. Stačí vyprázdnit kapsli do čtvrt sklenice vody a roztok použít na zranění. Alkohol, pe-roxid vodíku, jód a všechny další dezinfekční prostředky poranění do jisté míry poškodí, a to pak vyžaduje delší čas k hojení poškozených buněk. MMS2 však zahubí patogeny a nezapříčiní žádné poškození, takže hojení je mnohem rychlejší.

Rozhodl jsem se, že tuto informaci musím vypustit do světa. Nemohu si dovolit mlčet. Tím, že jsem popsal svou metodu v knize o MMS, jsem hodlal zajistit, aby se tyto informace nestaly vlastnictvím žád-ného jednotlivce nebo skupiny. Pro mé pojednání platí přesně stejná autorská práva, jako pro mou knihu. Kvůli prostoru to tady nechci citovat celé, ale také tento článek se v případě mé smrti nebo uvěznění stá-vá veřejným majetkem. Žádný z autorů negativních blogů na internetu o MMS vůbec nemá představu, o čem vlastně štěbetá. MMS2 bude pro každého, kdo s ním odhodlá experimentovat, mnohem dostupnější. Je tady ještě jeden bod, k němuž bych rád něco podotkl. Často mi vyčítali, že nejsem dost konkrétní, co se týče údajů, čímž naznačili, že bych měl poskytovat podrobnosti a uvádět jména a čísla a výsledky krevních zkoušek těch, kteří se vyléčili. Bylo by krásné, kdybych to mohl udělat. Ale nejde to. Poskytl bych tím důkazy, které by mne přivedly do vězení.

Hodně štěstí v používání MMS2. Nenechte se vyděsit výstrahami na obalu nádobky s chlornanem vápenatým, které by vás mohly odradit. Testoval jsem to několik let. Jestliže budete dobrovolně a sou-kromě připravovat MMS2 tak, jak je zde doporučeno (pouze v kapslích o velikosti nula), je to bezpečné a prospěšné - je to chemikálie produkovaná a používaná naším tělem v omezených množstvích. Pokud s tímto objevem budete experimentovat, musíte pít dostatečné množství vody. Beru MMS2 sám jako pod-poru v rámci preventivní strategie.

Toto oznámení má v první řadě dostat tuto informaci k tisícům lidí po celém světě. Nemohu ovšem doporučit, abyste mne následovali a prováděli, co jsem sám udělal. Pokud budete používat to, co jsem zde popsal, je to čistě vaše věc. K ničemu vás nenabádám, ani vás o ničem nepřesvědčuji. Je to ovšem cenná informace; klíč k redukci a obrácení průběhu drtivé většiny onemocnění.

Dnes, ve věku 76 let, žiji v zemi se znečištěnou vodou, kde řádí malárie, spavá nemoc, TBC, herpes, 40 % obyvatelstva má HIV, a jsem v kontaktu s každou představitelnou chorobou přenášenou neznámý-mi lidmi, kteří klepou na mé dveře i v noci a hledají pomoc - a zůstávám jejich chorobami nedotčený a plně aktivní.

Psáno 15. srpna 2009 Jim Humble, kdesi v Africe MMSl a MMS2 můžete zakoupit na www.emms.cz tel.: 775734829 info@emms.cz

Jak se vyhnout nákaze virem H1N1? Radí doktor Vinay Goyal, endokrinolog s 20letou praxí a vedoucí oddělení nukleární medicíny v jedné z velkých indických nemocnic.
Jedinými možnými místy, kudy se chřipka může dostat do našeho těla, jsou nosní dírky a ústa nebo krk. Při celosvětové epidemii tohoto typu je téměř nemožné vyhnout se kontaktu s H1N1, a to i přes všechna opatření. Kontakt s H1N1 proto není takovým problémem jako další rozvoj tohoto viru. Jste-li zdraví a nejevíte žádné symptomy infekce H1N1, měli byste místo obstarávání vakcíny provádět tyto jednoduché postupy, jež v médiích nebývají vždy zdůrazňovány: 1. Časté mytí rukou (zdůrazňuje se ve všech oficiálních zprávách). 2. Nedotýkejte se obličeje. Odolávejte pokušení dotknout se kterékoli části vašeho obličeje (nechcete-li jíst, umýt se, nebo dát někomu facku:). 3. Dvakrát denně si vykloktejte teplou slanou vodou (nevěříteli soli, použijte antiseptickou ústní vodu Listerine). Při nákaze infekcí H1N1 trvá 2-3 dny, než se prvotní infekce v krčních nebo nosních dutinách rozmnoží a projeví se charakteristické symptomy. Jednoduché kloktání
brání množení. Kloktání slanou vodou má stejné účinky na zdravého jedince, jako Tamiflu na infikovaného. Nepodceňujte
tuto jednoduchou, levnou a účinnou preventivní metodu. 4. Podobně jako u bodu 3, promývejte si nos nejméně jednou
denně teplou slanou vodou. Ne každému mohou vyhovovat techniky Džálá Neti nebo Sútra Neti (velmi dobré jogínské ásany určené k čištění nosních dutin), ale jedno silné vysmrkání a vytření obou nosních dírek vatovými tampony namočenými ve slané vodě denně je velmi efektivní formou snížení virové nákazy. 5. Podpořte svou přirozenou imunitu stravou bohatou na
vitamín C (šípek, citrusy atd.). Užíváte-li doplňky stravy s vitamínem C, nezapomeňte užívat i zinek, aby se zvýšila schopnost přijímání vitamínů. 6. Pijte co nejvíce horkých tekutin (čaj, káva atd.). Má to stejný účinek jako kloktání, ale
v opačném směru. Množící se virová nákaza se smývá z krku do žaludku, kde nemůže přežít, množit se ani škodit. Přidávám sedmý bod: udržujte "zdravou mysl" a nemyslete na možnou nemoc, nepodléhejte panice šířené médii, neboť strach a stres oslabují organismus a otevírají dveře všem nemocem a dalším negativitám. Záleží na nás samotných!


Přednáška : Požehnaní a kletba GENETECHNIKY všechny videa zde !!!


Homocystein: Neurologické a psychiatrické poruchy: Parkinsonismus, Alzheimer, RS, únavový syndrom, epilepsie a migrény.

Článek jednoho z našich předních kardiologů v zářiovém Kardioforu mě nutí znovu klinikům připomenout, že homocystein (Hcy) je ve vztahu k lidskému zdraví výrazně významnějším faktorem než cholesterol a než si lékaři umějí představit. Začalo to být patrné po té, co se v devadesátých letech začaly objevovat informace o jeho účinkování při vzniku chorob mimo kardiologii. Jedna z prvních zpráv z oborů neurologie a psychiatrie uváděla zjištění vyšších hladin Hcy u pacientů s depresemi ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých osob.

Podobná zpráva se objevila o demencích a týkala se i obávané Alzheimerovy choroby (AD). V tomto případě výzkum zcela jednoznačně odhalil příčinný vztah mezi poruchou metabolizace Hcy a vznikem onemocnění. Vědci provedli několik šetření na skupinách pacientů s kognitivními poruchami. Bylo známé, že u těchto pacientů se z roku na rok zhoršuje řešení myšlenkových úloh. Podáváním kyseliny listové se toto zhoršování zastavilo a u některých účastníků bylo dokonce patrné zlepšení jejich mentálního výkonu. Kognitivní poruchy jsou předstupeň AD a nejsou-li správně léčeny přecházejí ve zjevnou AD. U osob s kognitivní poruchou, které začaly systematicky užívat kyselinu listovou s vitamíny B6 a B12, rozvíjení nemoci nepokračovalo.

Tyto výsledky směřují k jednoznačnému závěru: U AD se z učebnic vymazává označení, že původ nemoci je neznámý. Pacienti by měli vědět, že součástí každého léčení kognitivních poruch a AD by mělo být podávání vysokých dávek kyseliny listové s vitamíny B12 a B6. Pokud lékař předepíše pouze léky nabízené farmaceutickou chemií, neléčí pacienta kauzálně. To znamená, že se nesnaží zasáhnout vlastní příčinu nemoci a ponechává pacienta jeho neblahému osudu.

Vztah mezi hladinou Hcy a rizikem AD určuje tento poměr: U osob s hladinou Hcy v rozmezí 9,0 - 15,0 mmol/l je riziko postižení AD 1,8 x vyšší, než u osob jejichž hladina Hcy se udržuje pod 9,0 mmol/l.

Tato upozornění považuji za nezbytná po zkušenosti z podzimu 2003, kdy na lékařském sympoziu v Praze neuvedl asistent moravské psychiatrické kliniky v seznamu potřebných vyšetření pro stanovení diagnózy AD (nebo její předzvěsti) vyšetření Hcy. A na dotaz "proč zamlčel, že příčina AD je již známá ?" , odpověděl: "u nás na klinice o Hcy víme, ale, nepovažujeme jej za natolik významný faktor, aby o něm na tomto sympoziu musela být řeč." Taková reakce nedává o dotyčném pracovišti dobrý obraz. Zdá se, že některým lékařům bude třeba připomínat: "nelze slevovat z etických zásad a dávat přednost ekonomickým zájmům před zájmy pacientů".

U vzniku těchto onemocnění se většinou uplatňují 2 faktory: nedostatek metylových skupin, které jsou základním stavebním materiálem pro tvorbu kvalitních bílkovinných struktur v nervové tkáni a neurotoxicita Hcy. Pod tímto označením je namístě si představit, že toxicita Hcy přelaďuje nervový systém do té míry, že se mění i jeho dráždivost. Tím se mění průběh šíření nervových vzruchů a podmínky pro průběh biochemických procesů v mozku a celé nervové soustavě. Působení vyšší hladiny Hcy lze v centrálním nervovém systému také přirovnat k funkci zesilovače:

Proto se při zvýšené hladině Hcy snadněji uplatní kupříkladu abnormální nervové vzruchy, které charakterizují epileptický záchvat. Při vyšší hladině Hcy se mění vyladění nervového systému tak, že mohou probíhat abnormální děje. Člověk se stává mnohem vnímavějším ke stresujícím faktorům. Při vyšší hladině Hcy tak vznikají migrény, bolesti hlavy, poruchy soustředění, poruchy spánku a změny nálad až po deprese, nebo naopak se rozvíjí agresivita.

Vyšší hladiny Hcy proti zdravým kontrolám byly zjištěny také u pacientů s roztroušenou sklerózou, u které se na vzniku nemoci podílí ještě autoimunitní procesy. Stejně byly zjištěny vyšší hladiny Hcy u pacientů s Parkinsonovou nemocí. U všech těchto chorob nemusí stačit k jejich zastavení jen podávání kyseliny listové spolu s B12, B6, případně ještě s B2. Velmi často dochází ke zlepšení až po podání přípravků obsahujících dostatečnou škálu enzymů. U části pacientů je nutné pro dosažení pozitivního výsledku léčení sáhnout ještě po aplikaci velkých dávek koenzymu Q10.

Proč je pitný režim důležitý?

Znáte to, ze všech stran se na nás valí věty typu: „Dodržujte pitný režim!“, „Dostatek tekutin je základ pro zdraví.“ Mohlo by se tedy zdát, že s tím nikdo nemá problémy, když mu to každý připomíná, ale opak je pravdou, protože ne každý dodržuje dostatečný příjem tekutin po celý den, popř. ho plní, ale ZCELA NEVHODNÝMI NÁPOJI.
Balená voda

Proč je pitný režim důležitý?

Přitom to není žádná složitá činnost, která by člověku měla nějak vadit. Navíc pro správné fungování lidského těla je pitný režim velmi důležitý a jeho nedostatek může vyvolat celou řadu zdravotních problémů. Dostatek tekutin dokáže zajistit dobrou funkci ledvin a tak se mohou odplavovat škodlivé látky, které v těle vznikají. Doporučený denní příjem by měl být 2–3 litry. Toto množství se však může často lišit podle ročního období, fyzické aktivity a podle množství přijaté soli do organismu. Může se toto množství zvýšit, ale snížit by se nemělo.

Existují i nemoci, které nedostatkem či nadbytečným příjmem tekutin vznikají:

Polydipsie – nadměrná žíznivost, která vzniká v důsledku některých onemocněních ( např. cukrovka)
Nemocí způsobených nedostatkem vody je hodně, často to bývá v zemích třetího světa. Nedostatek vody může způsobit smrt (hypernatremie a dehydratace)
Na druhou stranu, nadměrné množství vody v těle může měnit optimální množství soli v těle, která je důležitá. Přijímání nadměrného množství tekutin je také velký zápřah pro ledviny, které se tím „opotřebovávají“.
U lidí může nedostatek vody vyvolat i únavu, bolet hlavy a kloubů…
Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří malé děti a staří lidé.

Už ale dost s tímto výčtem. Podíváme se konečně na to, jaké nápoje jsou vhodné a v jakém optimálním množstí se mají přijímat.Zcela nevhodné jsou přeslazené a příliš perlivé nápoje (např. „kolové“ nápoje). Za to nejvhodnější je voda.
Voda

Nejznámější a zároveň nejdůležitější kapalina, bez které se neobejde ani život na Zemi. Obsah vody v lidském těle je mezi 60–80 procenty. Určitě mi všichni dají za pravdu, že voda je nejdostupnější zdroj, který můžeme pít. Ať je to voda z kohoutku (záleží na lokalitě, ne vždy bývá dostatečně kvalitní) nebo tzv. balená voda.Balená voda má již poměrně dlouho tradici (od 16. st). Je celkem oblíbená, zvláště těmi, kteří nemají kvalitní vodu z kohoutku v domácnosti. Ne každá balená voda je však vhodná, uvedeme si pár příkladů, na které si dávejte pozor.

i když nemám reklamu moc rád, všímejte si známých značek, které mají již nějakou historii – bývají většinou hodně kvalitní
všímejte si složení a data výroby a spotřeby
nespotřebovanou otevřenou láhev uchovejte v chladu a spotřebujte do 3 dnů ( je to individuální – musíte se řídit podle informací uvedených na obalu lahve!)

Bez omezení můžete pít vody, které se označují jako stolní nebo kojenecké.

Minerální vody také bývají užitečné a prospěšné, ale NE ve větších a pravidelných dávkách. Všímejte si etiket – vybírejte takové vody, které mají na etiketě napsán původ, minerálové složení a dovozce dané vody.

Tak, pitný režim je opravdu důležitý a pro naše tělo nepostradatelný. Pár posledních rad, doporučení a celkové shrnutí:

Pijte po celý den v určitých intervalech, minimálně 2l tekutin. V horkém počasí a při fyzické aktivitě více jak 3 litry.
Omezte konzumaci sladkých nápojů a kávy nejlépe napořád – obsahují vysoký obsah cukru, hodně konzervantů a emulgátorů. Můžou se značně podílet na výši přijaté energie v kJ (nevhodné např. pro hubnutí)
Využijte širokého sortimentu ve výběru stolních a minerálních vod. Snažte se značky často střídat, protože každá má trochu jiné minerálové složení a čím menší dávky stejného složení, tím lépe.
Můžete si i dopřávat nesladké ovocné, zelené, bylinné a tmavé čaje. Ovocné džusy (spíše ředěné vodou) a hlavně vodu z kohoutku nebo balené stolní vody a pro zpestření některé minerálky.
Omezte přílišné pití perlivých vod, které obsahují velké množstí oxidu uhličitého.

Na závěr: V horkém počasí je nejlepší čistá voda nebo nahořklé (i trpké) nápoje. Sladká chuť žízeň zvyšuje, stejně jako příliš studené nápoje.

Onemocnění roztroušená skleróza je způsobeno třemi skupinami patogenů:

1)Polioviry - viry obrny.Tyto viry v závažnějších případech najdete na nervových systémech,ve svalech a v lehčích případech jsou jen ve svalech.Jsou to zbytky očkování,které imunitní systém nedokázal zcela potlačit a v okamžiku oslabení se zaktivují.I z tohoto důvodu hexavakcíny ani trojkombinace nejsou vhodné.S jedním oslabeným virem nebo bakterií si dětské tělíčko ještě poradí.ale tři a více patogenů nejsou oslabené natolik.aby se s nimi dětský organismus zcela vypořádal
2)Parazit améba.Améba je nejrozšířenější parazit na světě.Nosí ji v sobě stamilióny lidí a mohou být bezpříznakový.Jedna její neškodná forma - forma minuta se může z dosud neznámých příčin zvrhnout mnohem větší a agresivnější formu,která už nezůstává jen ve střevě,ale může krevním řečištěm proniknout až do mozku.Tam může tvořit abscesy a záněty. Je zde příčinou demyelinizačních plaků.
3)Třetí stejně závažnou příčinou jsou cysty velkých parazitů na spodině lebeční a na páteři.Utlačují míchu a ta pak nevede vzruchy do periferních nervových vláken končetin.Parestézie - brnění,mravenčení a necitlivost,nepohyblivost končetin způsobují právě cysty velkých parazitů v míše.Paraziti mohou být boubele různých druhů tasemnice a druh zvaný měchožil.Měchožil jako jediný parazit je doslova prorůst kostí a spojit dva obratle v nepohyblivou hmotu - nemoc zvaná Bechtěrev.
Tyto parazity hubíme praziqantelem,obchodní název Cesol nebo Biltricide.U boubelí velkých parazitů na mozku je vhodné užívat vyšší dávky Cesolu než doporučuje příbalový leták.Lék užíváme po lehké snídani a zapijeme přírodní grepovou šťávou,která zvyšuje cirkulaci praziqantelu v krvi.Koncentrace tohoto léku v krvi musí být dostatečná,aby se lék krví dostal až do mozku.Doporučuje se užívat dva až tři týdny.Lék je bohužel na našem trhu hůře dostupný.

Přítomnost parazitů a cyst velkých parazitů v nervové soustavě či v hypofýze,epifýze,thalamu může být původcem deprese,epilepsie či parkinsonovy choroby.

 


Pro výběr dalších článků si vyberte z menu .


Na stránce " Nemoci, rady, léky 3 " naleznete :

Jak proti chřipce : rozhovor s MUDr. Janem Šulou

VĚTŠINA LÉKAŘŮ BY SE V PŘÍPADĚ VLASTNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZDALEKA VYHNULA CHEMOTERAPII

O zdraví: Co se před občany tají - MUDr. Karel Erben atd.....